„101 RAZLOG DA PREGLEDATE SVOJE MLADEŽE“

Kampanja „Euromelanom - Evropski dan borbe protiv melanoma“
održaće se u ponedeljak,
11. maja 2009. godine

Organizatori:
Udruženje dermatovenerologa Srbije i
Evropska akademije za dermatologiju i venereologiju (EADV)


Pokrovitelj:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Sponzor:
Kompanija Beiersdorf – Eucerin d.o.o. Beograd

Šta je Euromelanom?
Euromelanom je panevropska preventivna kampanja protiv raka kože koju organizuju dermatolozi. Ova kampanja daje šansu stanovništvu  da jednog dana u godini ima besplatne dermatološke skrining preglede za rak kože.


Cilj kampanje Euromelanoma:

  • Besplatnni pregledi promena sumnjivih na rak kože
  • Informisanje o faktorima rizika za nastajanje melanoma i simptomima melanoma u početnom stadijumu
  • Informisanje o kliničkim znacima i simptomima melanoma u početnom stadijumu
  • Upoznavanje sa štetnim delovanjem sunca na kožu
  • Upoznavanje sa načinima zaštite od štetnog delovanja sunca

Evropske zemlje učesnice u kampanji Euromelanom 2009
U kampanji   učestvuje 25 zemalja: Belgija, Bugarska,  Danska, Engleska, Češka, Grčka, Hrvatska, Irska, Kipar,  Latvia, Litvanija, Luksemburg, Malta, Nemačka, Poljska, Portrugalija, Ruminija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina.

Kampanja „Euromelanom - Evropski dan borbe protiv melanoma“ će se održati istog dana, u ponedeljak, 11. maja, u svim evropskim zemljama učesnicama. Broj zemalja koje učestvuju u ovoj humanitarnoj, preventivnoj kampanji povećao se sa devet u 2000. godini na 25 u 2009. godini. Besplatni pregledi u svim zemljama biće prilika da dermatolozi, kroz anonimne ankete, prikupe podatke o bolesti i navikama pacijenata (izlaganje suncu u detinjstvu i odraslom uzrastu, metode zaštite, primena solarijuma...).