Definicija glavnih faktora rizika za nastajanje melanoma je esencijalna za optimizovanje strategija primarne (izbegavanje faktora rizika) i sekundarne (rano prepoznavanje) prevencije.
Faktori rizika mogu da se podele na genetske i one koji potiču iz spoljašnje sredine.
Istraživanje genetskih markera kod osoba sa povišenim rizikom za pojavu melanoma su predmet intenzivnog istraživanja. Otkrivena su tri  gena čije mutacije imaju uticaj na rizik za pojavu melanoma: CDKN2A gen na hromozomu 9, CDK4 gen na hromozomu 12 i još jedan gen na hromozomu 1.  Ukoliko u vašoj porodici postoji ili je postojao oboleli od melanoma ili displastičnog nevusa Vi ste osoba kod koje postoji povećan rizik za pojavu melanoma.
Rizik od razvoja melanoma nije isti kod svake osobe. Ako se jedna ili više od dole navedenih karakteristika odnosi na Vas, obavezno se javite dermatologu.

Faktori rizika za pojavu melanoma:

    Genski markeri (npr. CDKN2A mutacija)
    Porodična pojava melanoma ili displastičnih nevusa
    Intenzivno sunčanje i zadobijanje opekotina tokom detinjstva i adolescencije
    Povremeno, kratkotrajno, intenzivno izlaganje suncu (npr. na godišnjem odmoru)
    Više od 100 mladeža
    Urođeni mladež većih dimenzija
    Više od 5 atipičnih mladeža koji su veći od 5 mm u prečniku
    Prethodno postojanje  melanoma
    Fototip kože I i II (I: mlečno bela koža koja lako izgori, uvek pocrveni, nikad ne pocrni, pege, riđa ili plava kosa, plave oči. II: svetla koža, lako izgori, uvek pocrveni, minimalno pocrni, plava kosa, svetle oči)
    Prekomerno izlaganje suncu (npr. rekreacija i sportovi na otvorenom, poljski radovi, zanimanja vezana za boravak na suncu...)
    Život na području sa velikim brojem sunčanih dana
    Preterano korišćenje solarijuma

Izbegavanje faktora rizika i rano prepoznavanje melanoma su najznačajniji činioci njegove uspešne prevencije!