Najjednostavniji način da otkrijete melanom u ranom stadijumu je da naučite kako da prepoznate znake ABCDE pravila samopregledom kože. Ako ste na Vašem mladežu zapazili jednu ili više navedenih promena obavezno konsultujte svog dermatologa.

ABCDE kriterijum

a
A: Asymmetry - Asimetrija
    Ako povučete liniju kroz sredinu promene, videćete da dve polovine
    nisu simetrične

b
B: Borders - Ivice
    Nepravilna, izreckana ivica

c
C: Color - Boja
    Različita prebojenost mladeža - prisustvo više boja: crna, braon, ružičasta,
    crvena ili bela

d
D: Diameter - Dijametar
    Ukoliko je mladež preko 6 mm u promeru

e
E: Evolution – Evolucija
    Promena boje, veličine, oblika, izgleda površine, vertikalni rast mladeža,
    pojava svraba ili krvavljenja.

Ako ste na Vašem mladežu zapazili jednu ili više navedenih promena obavezno konsultujte svog dermatologa.