Beogradski dermatološki dani (BDD) prvi put su održani 10. i 11. novembra 1994. godine. Srbija se tada nalazila pod sankcijama Ujedinjenih nacija, tako da je prvobitni cilj simpozijuma bio da popuni prazninu u stručnom obaveštavanju nastalu usled potpunog nedostatka novih knjiga, časopisa i svih drugih vidova stručnog informisanja.

Prof. dr Bosiljka Lalević-Vasić bila je inicijator i osnivač BDD. Zahvaljujući svom ogromnom entuzijazmu i izuzetnoj energiji, stručnosti i profesionalnosti, uspela je da, najtežim uslovima za medicinsku i dermatološku struku u našoj zemlji, ne samo da održi BDD, već i da ih iz godine u godinu unapredi i proširi, kako brojem radova, tako i uvođenjem novih sesija.

Izuzev prvog simpozijuma, koji je organizovan u prostorijama Jugohemije, BDD su se do 2004. godine održavali u prostorijama Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

Od 2006. godine rukovođenje organizovanjem sastanka preuzimaju naizmenično, na po dve godine, Klinika za dermatovenerologiju KCS i Klinika za kožne i polne bolesti VMA.

Preuzmite Pravilnik o radu Beogradskih dermatoloških dana.