BEOGRAD, SAVA CENTAR, 9 - 10. novembar 2007. godine

ORGANIZATORI KONGRESA
Institut za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije
Dermatovenerološka sekcija Srpskog lekarskog društva


ORGANIZACINI ODBOR

Predsednik organizacionog odbora: Prof. dr Ljiljana Medenica
Generalni sekretari: Dušan Škiljević, Srđan Tanasilović


Članovi:
Sonja Vesić
Miloš Nikolić
Milorad Gajić
Danijela Dobrosavljević
Mirjana Gajić-Veljić
Maja Tomović
Jelena Stojković-Filipović

NAUČNI ODBOR

Predsednik: Ljiljana Medenica
Članovi:
Mirjana Poljački
Jelica Tiodorović
Miloš Nikolić
Radoš Zečević
Lidija Kandolf-Sekulović
Marina Jovanović
Milenko Stanojević
Predrag Majcan