BEOGRAD, Vojnomedicinska akademija, 12 - 13. novembar 2010. godine

ORGANIZATORI KONGRESA
Klinika za kožne i polne bolesti, Vojnomedicinska akademija
Udruženje dermatovenerologa Srbije

Srpsko lekarsko društvo

ORGANIZACIОNI ODBOR

Predsednik organizacionog odbora: Radoš D. Zečević
Sekretari: Tomislav Mladenović, Željko P. Mijušković


Članovi:
Lidija Kandolf Sekulović
Tomislav Mladenović
Željko P. Mijušković
Milan V. Mišović
Zorica Perić Hajzler
Miroslav Ž. Dinić
Kristina Kostić

NAUČNI ODBOR


Članovi:
Ivana Binić

Verica Đuran
Marina Jovanović
Lidija Kandolf Sekulović
Predrag Majcan
Ljiljana Medenica
Jelica Tiodorović
Sonja Vesić
Radoš D. Zečević