Dragi prijatelji i kolege,

Želim Vam doborošlicu u Beograd, na tradicionalne, novembarske XVI Beogradske dermatološke dane (BDD), Simpozijum sa medjunarodnim učešćem koje organizuju Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije i Udruženje dermatovenerologa Srbije 11 i 12. novembra 2011.godine u Sava Centru.

BDD su prvi put održani 10. i 11. novembra 1994. godine. Srbija se tada nalazila pod sankcijama Ujedinjenih nacija, tako da je prvobitni cilj Simpozijuma bio da popuni prazninu u stručnom obaveštavanju nastalu usled potpunog nedostatka novih knjiga, tekućih časopisa i svih drugih vidova stručnoga informisanja. Inicijator i osnivač BDD prof. dr Bosiljka Lalevic-Vasic je zahvaljujuci svom ogromnom entuzijazmu i izuzetnoj energiji, stručnosti i profesionalnosti, uspela da u toku tih pet godina ne samo održi BDD u najtežim uslovima za medicinsku i dermatološku struku i nauku u našoj zemlji, već i da ih iz godine u godinu unapredi i proširi, kako brojem radova, tako i uvodenjem novih sesija.

BDD su prvobitno su zamišljeni kao vrsta poslediplomske edukacije, čiji je osnovni cilj prikazivanje onoga što se u dermatovenerologiji dogadalo u protekloj godini, u svetu i u našoj sredini. Nastavljamo tradiciju, XVI BDD su od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije akreditovani kao vid kontinuirane medicinske edukacije.

Program Simpozijuma se sastoji od velikog broja predavanja po pozivu eminentnih domaćih i stranih predavača, usmenih izlaganja originalnih saopštenja, prikaza slučajeva i poster-prezentacija. Nadamo se da ćete na XVI BDD mnogo toga naučiti, kao i da ćete se lepo provesti.

Dođite u Beograd i ovog novembra 2011! Dočekaćemo Vas toplo i srdačno, sa nadom da ćete otići iz Beograda ispunjeni prijatnim uspomenama, sa željom da dođete ponovo.


Profesor dr Ljiljana Medenica
Predsednik organizacionog odbora