Drage i poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Ove, 2018. godine, Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu organizuje jubilarne, 20. Beogradske dermatološke dane (BDD), što nam je veliko zadovoljstvo i čast. 

Pripremili smo izuzetno bogat program sa velikim brojem eminentnih predavača po pozivu iz zemlje i inostranstva. 

Učešće su potvrdili sledeći predavači iz Srbije: prof. dr Milan Matić, prof. dr Sonja Prćić, doc. dr Zoran Golušin i dr Branka Gajić iz Novog Sada; prof. dr Ivana Binić, prof. dr Dragan Jovanović i doc. dr Danica Tiodorović iz Niša; prof. dr Lidija Kandolf-Sekulović i prof. dr Željko Mijušković (VMA, Beograd); prof. dr Snežana Minić, prof. dr Mirjana Milinković, doc. dr Mirjana Gajić-Veljić, doc. dr Jelena Stojković-Filipović, doc. dr Dušan Škiljević, doc. dr Svetlana Popadić, ass. dr sci med Dubravka Živanović i prof. dr Miloš Nikolić (KDV KCS, Beograd). 

Predavači po pozivu iz inostranstva su: prof. Lajos Kemeny (Segedin, HU), prof. Elena Araviiskaia (Sankt Peterburg, RU), dr Emiliano Antiga (Firenca, IT), prof. Ümit Türsen (Mersin, TR), prof. Veronica Kinsler (London, UK), prof. Branka Marinović (Zagreb, HR), prof. Mihael Skerlev (Zagreb, HR), prof. Carle Paul (Tuluz, FR), prof. Antonio Torrelo (Madrid, ES), dr Talia Kakourou (Atina, GR), prof. Franco Rongioletti (Đenova/Cagliari, IT), prof. Johannes Ring (Minhen, DE), prof. Carmen Salavastru (Bukurešt, RO), Prof. George Sorin Tiplica (Bukurešt, RO), prof. Andreas Katsambas (Atina, GR) i dr Zsuzsana Szalai (Budimpešta, HU). 

Pored veoma interesantnog i kvalitetnog naučnog programa, pripremili smo i lep društveni program u kome ćete uživati. BDD će se ove godine održati u lepom ambijentu poznatog beogradskog hotela Metropol Palas. 

Pozivamo vas sve da date svoj doprinos jubilarnim 20. BDD i pošaljete što veći broj interesantnih prikaza slučajeva, kao i što veći broj studija, što će dodatno doprineti kvalitetu ovog skupa. 

U nadi da ćete nam se od 11. do 13. oktobra 2018. pridružiti na našim 20. Beogradskim dermatološki danima, srdačno vas sve pozdravljamo!

Prof. dr Miloš Nikolić
Predsednik 20. Beogradskih dermatoloških dana
i lekari Klinike za dermatovenerologiju KCS, Beograd

 

Naučni odbor 

Doc. dr Danica Tiodorović
Prof. dr Dragan Jovanović
Doc. dr Dušan Škiljević
Prof. dr Lidija Kandolf-Sekulović
Prof. dr Milan Matić
Prof. dr Miloš Nikolić, predsednik
Prof. dr Željko Mijušković
Prof. dr Mirjana Milinković
Prof. dr Snežana Minić
Doc. dr Zoran Golušin

Organizacioni odbor

Ass. dr sci med Dubravka Živanović
Doc. dr Dušan Škiljević, potpredsednik
Doc. dr Jelena Stojković – Filipović, sekretar
Dr Jovan Lalošević, sekretar
Prof. dr Miloš Nikolić, predsednik
Doc. dr Mirjana Gajić Veljić
Doc. dr Svetlana Popadić