Prvi sastanak Udruženja dermatovenerolga Jugoslavije (UDVJ), održan je u Beogradu 17. i 18. decembra 1927.godine, da bi kasnije bio kvalifikovan kao Prvi kongres UDVJ.Sledeći veliki korak DVS SLD i UDVJ je bilo članstvo UDVJ u Sveslovenskom dermatološkom savezu, koje je osnovano 1928.godine u Pragu.

Drugi kongres UDVJ, kao i Drugi kongres Sveslovenskog dermatološkog saveza, održani su 1929.godine u Beogradu.

Treći kongres UDVJ je održan 1931. godine u Zagrebu.

U sledećih sedam decenija održano još 14 kongresa i to sledećim redom:

Četvrti kongres UDVJ, Zagreb, 1950

Peti kongres UDVJ, Beograd, 1954

Šesti kongres UDVJ, Ljubljana, 1957

Sedmi kongres UDVJ, Sarajevo, 1961

Osmi kongres UDVJ, Zagreb, 1965

Deveti kongres UDVJ, Skoplje, 1969

Deseti kongres UDVJ, Rijeka-Opatija, 1972

Jedanaesti kongres UDVJ, Beograd, 1975

Dvanaesti kongres UDVJ, Portorož, 1979

Trinaesti kongres UDVJ, Sarajevo, 1983

Četrnaesti kongres UDVJ, Ohrid, 1987

Penaesti kongres UDVJ, Beograd, 1996

Šesnaesti kongres UDVJ, Herceg-Novi, 2000

Sedamnaesti kongres UDVJ Beograd, 2005

Sedamnaesti kongres UDVJ, koji je održan u Beogradu 2005. godine (bio je istovremeno i Prvi kongres dermatovenerologa Srbije i Crne Gore).