Dragi prijatelji i kolege,

Želim Vam doborošlicu u Beograd, na 1. Kongres dermatovenerologa Srbije i Crne Gore, odnosno 17. Kongres dermatovenerologa nekadašnje Jugoslavije, čiji je domaćin Udruženje dermatovenerologa Srbije i Crne Gore.
Uprkos svim teškoćama, političkim i ekonomskim problemima kroz koje prolazimo poslednjih 15 godina, dermatovenerolozi Srbije i Crne Gore su uložili veliki napor da na vreme budu upoznati sa svetskim dostignućima u oblasti kliničke i istraživačke dermatologije.

Dermatovenerologiju u Srbiji i Crnoj Gori, sa istorijom dugom preko 100 godina, danas predstavalja više od 400 dermatovenerologa koji rade u 5 univerzitetskih klinika, većem broju poliklinika, odeljenja i privatnih ordinacija.

Beograd je bio domaćin 1. Kongresa dermatovenerologa Jugoslavije 1927.godine kao i četiri puta posle toga, 1929, 1954, 1975, i 1996.godine. Još jednom, Beograd će sa ponosom biti domaćin Prvog Kongresa dermatovenerologa Srbije i Crne Gore i nastaviti dugu tradiciju dermatovenerologije Jugoslavije.

Program Kongresa se sastoji od velikog broja predavanja po pozivu, usmenih izlaganja originalnih saopštenja i prikaza slučajeva, satelitskih simpozijuma i poster-prezentacija. Brojni stručnjaci iz inostranstva su već prihvatili poziv da održe plenarna predavanja.

Nadamo se da ćete na 1. Kongresu dermatovenerologa Srbije i Crne Gore mnogo toga naučiti, kao i da ćete se lepo provesti. Dođite u Beograd u junu 2005.godine! Dočekaćemo Vas toplo i srdačno, sa nadom da ćete otići iz Beograda ispunjeni prijatnim uspomenama, sa željom da dođete ponovo.

Ljiljana Medenica
Predsednik Kongresa


BEOGRAD, SAVA CENTAR, 2 - 4. jun 2005. godine

ORGANIZATOR KONGRESA
Udruženje dermatovenerologa Srbije i Crne Gore i Sava Centar
Medicinski fakultet Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik Kongresa: Ljiljana Medenica
Potpredsednik: Miloš Nikolić
Generalni Sekretar: Mirjana Milinković
Članovi:
Miloš Pavlović
Milorad Gajić
Predrag Štilet
Zoran Nedić
Petar Bojanić

NAUČNI ODBOR
Predsednik: Đorđije Karadaglić
Članovi:
Ljiljana Medenica
Mirjana Paravina
Mirjana Poljački
Miloš Nikolić
Marina Jovanović
Radoš Zečević
Sonja Vesić
Milenko Stanojević
Miloš Pavlović
Ranka Vukašinović