Postanite član

Prvi korak ka članstvu je da pošaljete kopiju diplome o završenoj specijalizaciji iz dermatovenerologije ili potvrdu da ste na specijalizaciji iz dermatovenerologije na email udruzenjedermatovenerologa@gmail.com

Visina članarine za 2019. godinu iznosi 2500 dinara, a za lekare na specijalizaciji iz dermatovenerologije 1250 dinara. Uplatom članarine do 30. aprila ostvaruje se pravo na sniženu kotizaciju na Kongresu UDVS i Beogradskim dermatološkim danima.
Molimo Vas da uplatnicu kompletno popunite Vašim podacima (ime, prezime, adresa: ulica i broj i grad u kome živite i radite) da bi smo mogli da identifikujemo uplatioca, te da Vas uvrstimo među članove UDVS i dostavimo Vam na adresu koju ste naveli na uplatnici, časopis Serbian Journal of Dermatology and Venereology.
Na uplatnici treba da stoje sledeći podaci:
Uplatilac: Ime, prezime, ulica i broj, poštanski fah i grad.
Svrha uplate: Članarina za 2019. god.
Primalac: Udruženje dermatovenerologa Srbije.
Šifra plaćanja: 189.
Valuta: (ne popunjavati).
Iznos: 2500 din.
Račun primaoca: 330-4014480-72 (kod Credit Agricole Banke).
Poziv na broj: 2019.
Polja označena zvezdicom su obavezna.