Udruženje dermatovenerologa Srbije dodeljuje svake godine nagradu:

  • autoru sa najviše publikovanih radova u časopisu Serbian Journal of Dermatology and Venereology
  • autoru koji je u protekloj godini objavio rad u inostranom časopisu koji ima najveći impact factor

 Preuzmite Pravilnik o nagradama UDVS.